Giải mã ‘Ký sinh trùng’

Đăng ngày

“Ký sinh trùng” tuân thủ nguyên tắc của Hollywood cổ điển với nhiều chi tiết ẩn dụ, kỹ thuật gieo – gặt cảnh bài bản và đặc biệt là cấu trúc chương hồi chặt chẽ, nhiều bất ngờ. Ký sinh trùng đã làm nên lịch sử tại Oscar 2020 với 4 tượng vàng cho các hạng…