Đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu…

www.Vietnews24h.com – Em vẫn đợi anh ở đó! Trong hồi ức của tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu… Người ta bảo “không nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn”những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu… Continue readingĐợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu…