Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ…

www.Vietnews24h.com – Tôi tình cờ đọc được ở đâu đấy một câu rất ngắn gọn thôi “Tuổi thanh xuân cũng như mây trời,yêu đúng người thì là tình yêu, yêu sai người thì là tuổi trẻ” vậy chớm thanh xuân hiện tại của mình bạn đang có tình yêu hay tuổi trẻ? Thiết nghĩ tình… Continue readingYêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ…