Ký ức về buổi học cuối cùng không thể nào quên!

Vietnews24h – Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân. 1. Không có tỏ tình, không có xe sách vở, không có những cái ôm chặt. Mọi thứ… Continue readingKý ức về buổi học cuối cùng không thể nào quên!