Cuộc đời đã dạy ta những gì qua tuổi 18 ?

Tuổi 18 được xem là cột mốc trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người. Vậy qua giai đoạn khôn lớn đó, ta đã học được những gì từ cuộc sống? Mọi quá trình đều cần phải có thời gian. Dù là bạn muốn học cách yêu thương, trân trọng một ai đó,… Continue readingCuộc đời đã dạy ta những gì qua tuổi 18 ?