Trung Quốc sang tận ruộng kiểm tra gạo Việt

Vietnews24h – Gạo Việt đang phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Bộ NN&PTNT vừa công bố nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu gạo, cám Việt Nam (VN) sang Trung Quốc (TQ). Bên cạnh những thuận lợi thì các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo Việt cũng… Continue readingTrung Quốc sang tận ruộng kiểm tra gạo Việt