Cái chết đau đớn của trùm giang hồ không sợ Năm Cam

www.Vietnews24h.com – Là giang hồ khét tiếng Sài Gòn nhiều năm và không coi Năm Cam ra gì nhưng đến cuối đời, Lâm “chín ngón” lại chết đau đớn trong nồi cám heo. Từ cô nhi viện đến… thế giới giang hồ Theo Đại Lộ, giang hồ khét tiếng Lâm “chín ngón” tên thật là… Continue readingCái chết đau đớn của trùm giang hồ không sợ Năm Cam