Hình ảnh khóc thét về trang trại đỉa độc nhất thế giới

www.Vietnews24h.com – Trang trại đỉa được nuôi nhằm phục vụ mục đích khoa học với quy mô hàng triệu con. Trang trại đỉa lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Swansea, nước Anh. Đây là nơi nuôi trữ nhiều đỉa nhất trên thế giới với số lượng lên tới hàng triệu con. Việc nuôi… Continue readingHình ảnh khóc thét về trang trại đỉa độc nhất thế giới