Siêu trăng lớn nhất 70 năm xuất hiện vào tối nay

www.Vietnews24h.com – Siêu trăng xuất hiện vào tối nay là siêu trăng lớn nhất trong gần 70 năm qua và sẽ không xuất hiện trở lại cho đến ngày 25/11/2034. Siêu trăng xuất hiện vào ngày mai (14/11) sẽ là lần Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất từ tháng 1/1948. Ảnh: Reuters. Mặt Trăng sẽ… Continue readingSiêu trăng lớn nhất 70 năm xuất hiện vào tối nay