‘Lá chắn thép’ bảo vệ ông Obama

Vietnews24h – Như bao người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama khi công du nước ngoài luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một lực lượng dày đặc cùng nhiều phương tiện, khí tài tối tân. Lực lượng mật vụ cùng một số cơ quan khác của Mỹ phải tốn nhiều tuần, thậm chí… Continue reading‘Lá chắn thép’ bảo vệ ông Obama