Tính năng On This Day không phải dành cho tất cả mọi người

Vietnews24h – Có những người dùng Facebook chưa được tiếp cận tính năng On This Day tưởng chừng đã dành cho tất cả mọi người.  Tính năng On This Day không mấy xa lạ với phần đông người dùng Facebook. Nhờ tính năng này, những kỷ niệm xưa cũ từ nhiều năm trước đã được… Continue readingTính năng On This Day không phải dành cho tất cả mọi người