Người Việt thấy ‘yên bình’ ở London Anh Quốc

Vietnews24h – Chỉ số Yên bình Anh quốc (UK Peace Index) do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình (IEP) thực hiện, cho thấy các tội phạm giết người ở Anh tính trên 100 ngàn người giảm từ 1,99 trong năm 2003 xuống còn một vụ trong năm 2012. Nhìn chung, nước Anh yên bình… Continue readingNgười Việt thấy ‘yên bình’ ở London Anh Quốc