Nước mắt xứ Đài – Kỳ 3: Tang thương nơi viễn xứ

Vietnews24h – Chúng tôi đã thấy những người mẹ khóc con, người vợ khóc chồng, đứa con đòi cha và rất nhiều những nỗi đau khác. Họ đều đón nhận một cách bất ngờ và đau đớn. Lỗi hẹn tương lai Họ sớm tối ngoài đồng làm việc quần quật. Họ làm để quên đi… Continue readingNước mắt xứ Đài – Kỳ 3: Tang thương nơi viễn xứ