Tìm hiểu về vấn đề đăng ký xe ở Mỹ

Vietnews24h – Biển số xe ở Mỹ do các bang phát hành. Và đặc biệt, biển số đi theo người, chứ không phải theo xe. Một số bang cấp cho người sử dụng phương tiện giao thông một số serie sẽ thuộc về người đó cho tới khi họ còn ở bang này. ….. Khi… Continue readingTìm hiểu về vấn đề đăng ký xe ở Mỹ