Suy ngẫm về đồng tiền quá nhiều số 0 của Việt Nam

Báo Việt News24h – Dưới con mắt nhiều người nước ngoài, đồng tiền một nước càng “được” đổi ra nhiều bản vị chừng nào thì nước ấy càng “bị” xem là còn… chậm tiến chừng nấy. Khi được chuyển từ Canada về làm việc ở Philippines vào năm 1979, tôi mua một cổ phiếu thành… Continue readingSuy ngẫm về đồng tiền quá nhiều số 0 của Việt Nam