Ba tiên đoán trùng khớp của Vanga và Nostradamus

www.Vietnews24h.com – Được biết đến là hai nhà tiên tri nổi tiếng thế giới sống ở hai thời đại khác nhau, nhưng Vanga và Nostradamus lại đưa ra nhiều tiên đoán trùng khớp nhau.. Barack Obama là tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ Hai nhà tiên tri nổi tiếng Nostradamus và Vanga… Continue readingBa tiên đoán trùng khớp của Vanga và Nostradamus