Chấn động đoạn video phiến quân Syria cắt đầu một bé trai

www.Vietnews24h.com – Cộng đồng quốc tế ngày 19/7 đã thực sự rúng động với đoạn video mô tả cảnh phiến quân ở Syria chặt đầu một bé trai ở thành phố Aleppo. Cộng đồng quốc tế ngày 19/7 đã thực sự rúng động với đoạn video mô tả cảnh phiến quân ở Syria cắt đầu… Continue readingChấn động đoạn video phiến quân Syria cắt đầu một bé trai