Có gì trong khô cá, mắm mà ruồi cũng không dám đậu?

Báo Việt News24h.com – Khô cá, các loại mắm vốn là những thực phẩm rất thu hút ruồi nhưng tại rất nhiều quầy bán khô, mắm trong chợ ruồi lại không hề dám bén mảng. “Lạ thật, tôi thấy nhiều sạp bán cá khô và mắm trong chợ tự phát (phường 2, quận 8, TP.HCM)… Continue readingCó gì trong khô cá, mắm mà ruồi cũng không dám đậu?