Khi bơm xăng đừng bao giờ nói “đổ đầy bình”

www.Vietnews24h.com – Nhiều người yêu cầu bơm theo tiền 30.000, 50.000 đồng…, nhưng cũng có người yêu cầu bơm đầy bình. Tưởng chừng 2 hành động này không có gì khác nhau, nhưng chúng ta sẽ bị thiệt nếu bơm đầy bình. Tưởng chừng hai thao tác này không có gì khác nhau, chúng ta… Continue readingKhi bơm xăng đừng bao giờ nói “đổ đầy bình”