Việt kiều Âu mang tiếng keo kiệt. Tại sao?

www.Vietnews24h.com – Chính văn hóa bản xứ cũng ảnh hưởng đến cách chi tiền của những người Việt Nam sống trên đất bạn.   Ảnh hưởng kiểu này tuy mang tính thụ động nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lí giải cho cái “kẹo” của Việt Kiều Âu. Hồi mới sang Đức,… Continue readingViệt kiều Âu mang tiếng keo kiệt. Tại sao?